Spēles nolikums

Sacensību norise

Spēle EIROPAS PIECCĪŅA norisināsies piecās Latvijas pilsētās laikā, kad notiks šo pilsētu svētki:

  • JELGAVĀ 27. maijā,
  • JĒKABPILĪ 8. jūlijā,
  • KULDĪGĀ 15. jūlijā,
  • CĒSĪS 22. jūlijā,
  • VALMIERĀ 29. jūlijā.

Katrā pilsētā norisināsies viens spēles posms. Spēles dalībnieki var piedalīties kā vienā, tā vairākos spēles posmos. Spēles tēmas izraudzītas atbilstoši piecām Eiropas Savienības (ES) darba prioritātēm. Katrai prioritātei veltīts viens sacensību posms:

  • Jelgavā – “Drošība” (Drošība un cīņa pret terorismu),
  • Jēkabpilī – “Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā” (ES iekšējais tirgus),
  • Kuldīgā – “Digitālais gadsimts” (Digitālā programma Eiropai),
  • Cēsīs – “Eiropa uzlādē” (Enerģētikas savienība),
  • Valmierā “Atvērtā Eiropa” (Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas).

Norises vietas: Katrā pilsētā tiks izvietoti astoņi spēles punkti.
Dalībnieki varēs sākt spēli no jebkura punkta.
Valoda: Spēle EIROPAS PIECCĪŅA un papildu spēle VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA notiek latviešu valodā.

Sacensību dalībnieki

EIROPAS PIECCĪŅA ir spēle ikvienam interesentam.
Spēlē var piedalīties gan komandas, gan individuāli dalībnieki.
Individuāli startējošam dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Komandas kapteinim reģistrācijas brīdī ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu, pārējie komandas dalībnieki var būt arī nepilngadīgi. Spēles laikā katrs dalībnieks var būt tikai vienas komandas sastāvā.
Nepieciešamības gadījumā komanda var veikt dalībnieku maiņu pirms kāda no sacensību posmiem, mainot informāciju reģistrācijas sistēmā spēles mājaslapā www.eiropas5cina.lv. Komandas kapteiņa maiņa sacensību norises laikā nav iespējama.
Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas komandas drīkst papildināt vai samazināt komandas sastāvu, bet nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo komandas dalībnieku skaitu (10 personas).
Sacensību organizatori un viņu ģimenes locekļi nevar piedalīties spēlē EIROPAS PIECCĪŅA nedz individuāli, nedz komandu sastāvā.

Pieteikšanās nosacījumi

Dalībnieku pieteikšanās spēlei EIROPAS PIECCĪŅA notiek no 2017. gada 15. maija. Dalībniekiem, iepriekš piesakoties spēlei, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama mājaslapā www.eiropas5cina.lv. Dalībnieki varēs reģistrēties arī tieši pirms spēles ikvienā no astoņiem spēles punktiem jebkurā no pilsētu posmiem.

Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt pieteikuma formā norādīto datu patiesumu un apturēt dalību spēlē komandai/individuālam dalībniekam, kas apzināti norādījis kļūdainu vai nepilnīgu informāciju.

Sacensību norise

Spēle EIROPAS PIECCĪŅA norisināsies piecās Latvijas pilsētās laikā, kad notiks šo pilsētu svētki. Maijā un jūnijā norisināsies VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA, kuras laikā būs iespēja gatavoties pilsētu posmiem.

Spēles EIROPAS PIECCĪŅA atklāšana: notiks 27. maijā plkst. 12:00 Jelgavā uz lielās skatuves Hercoga Jēkaba laukumā.

27. maijā Jelgavā notiks spēles posms par tēmu “Drošība pirmajā vietā”.

Spēles dalībnieki apliecinās savas zināšanas jautājumos par drošu vidi Latvijā un Eiropā.

Noskaidros, kādēļ Eiropas valstīm ir nepieciešama savstarpēja sadarbība, lai iedzīvotājiem būtu droši dzīvot savā zemē, kā arī droši ceļot. Piemēram, Eiropas kartē jāatpazīst un jānorāda valstis, uz kurām ir iespējams doties, nekavējot laiku robežpārejas punktos.

8. jūlijā Jēkabpilī notiks spēles posms par tēmu “Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā”.

Spēles tēma atspoguļos “tiltu”, kas uzņēmējiem atvieglo eksporta iespējas un iedzīvotājiem sniedz pieeju plašam preču un pakalpojumu klāstam. Spēlē būs jāatbild uz jautājumiem par ES iekšējo tirgu. Piemēram, cik daudz un kādus Latvijā ražotus produktus vai preces mūsu uzņēmēji visvairāk eksportē uz ES valstīm.

15. jūlijā Kuldīgā notiks spēles posms par tēmu “Digitālais gadsimts”.

Spēlē būs uzdevumi, kas saistīti ar digitālo programmu Eiropai. Par šo gadsimtu, kurā, pateicoties digitālām tehnoloģijām, sadarbības projekti un savstarpēja saziņa starp Eiropas valstīm notiek līdz šim nepieredzētā ātrumā. Par drošību internetā, mobilo sakaru viesabonēšanu, interneta ātrumu un piekļuves iespējām Eiropā.

22. jūlijā Cēsīs notiks spēles posms par tēmu “Eiropa uzlādē”.

Šajā spēles posmā būs jāatbild uz dažāda formāta jautājumiem par enerģētiku. Par dažādiem enerģētiskajiem resursiem un to alternatīvām.

29. jūlijā Valmierā notiks spēles posms par tēmu “Atvērtā Eiropa”.

Spēles tēma atklās plašās iespējas, kādas Eiropas iedzīvotājiem ir pieejamas, lai smeltos pieredzi un mācītos. Būs ietverta arī informācija par darba iespējām, izaugsmi un investīcijām.

Sacensību vērtēšana

Katrā sacensību posmā tiks vērtēts ātrums un atbilžu precizitāte. Spēles vērtēšana notiks pēc vienotas punktu skaitīšanas sistēmas. Katrā spēles posmā uzvarēs tā komanda/ individuālais dalībnieks, kas visīsākajā laikā būs pareizi atbildējis uz visvairāk jautājumiem.

Laiks, kas tiks pavadīts pārvietojoties no punkta uz punktu netiks skaitīts, tiks uzskaitīts vien tas laiks, kas izmantots, lai sniegtu atbildes katrā no punktiem. Katram jautājumam būs ierobežots laiks atbildes sniegšanai.

Rezultātiem varēs sekot līdzi tiešsaistē mājaslapā www.eiropas5cina.lv.

Kopējais spēles laiks katrā no pilsētu posmiem – 5 stundas.

Apbalvošana

Uzvarētāju apbalvošana notiks pēc katra pilsētas posma. Laiks un vieta tiks paziņots mājaslapā www.eiropas5cina.lv

Spēlē uzvar tā komanda/individuālais dalībnieks, kas kopvērtējumā uzrādījis labāko rezultātu. Gadījumā, ja spēles noslēgumā vairāki dalībnieki ir ieguvuši vienādu augstāko punktu skaitu, viņiem būs jāizpilda papilduzdevums, kura rezultāti noteiks spēles uzvarētāju.

Detalizēta informācija par katru posmu tiks publicēta mājaslapā www.eiropas5cina.lv nedēļu pirms šā posma norises. Aicinām sekot līdzi jaunumiem arī sociālajos tīklos #eiropas5cina.

Papildu spēle ― VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA

Papildu iespēja – piedalīties spēlē VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA www.eiropas5cina.lv, kas veicinās labāku sagatavošanos pilsētu posmiem un sniegs iespēju laimēt vērtīgas balvas. VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA arī tiks izspēlēta piecos posmos.

Lai piedalītos spēlē VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA, ir jāreģistrējas www.eiropas5cina.lv.

VIRTUĀLĀS PIECCĪŅAS vērtēšana

Katra jautājuma atbildei tiks atvēlēts ierobežots laiks 120 sekundes. Tiks vērtēta atbilžu pareizība, neatkarīgi no tā vai atbilde sniegta dažu sekunžu vai 120 sekunžu laikā. Atbildes ātrums šoreiz netiks ņemts vērā jo to var ietekmēt katra dalībnieka ierīces interneta ātrums.

VIRTUĀLĀS PIECCĪŅAS apbalvošana

Pēc katra posma izlozes kārtībā tiks noteikti 5 laimīgie dalībnieki, kas saņems balvas 20EUR vērtībā. Izloze tiks veikta uzreiz pēc attiecīgā posma noslēguma un laimīgos dalībniekus informēsim Eiropas Savienības Mājas Facebook lapā www.facebook.com/esmajalv un sazinoties ar katru dalībnieku individuāli.

Dalībnieki, kas vismaz trīs posmos būs atbildējuši pareizi uz visiem dotajiem jautājumiem, piedalīsies izlozē par trim galvenajām balvām 300EUR vērtībā. Izloze tiks veikta Valmieras posma noslēgumā uz skatuves.

Balvu sadalījums

  Kopējais balvu fonds, € 1. vieta, € 2. vieta, € 3. vieta, € Virtuālās pieccīņas izlozēm, €
Jelgava € 1 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00
Jēkabpils € 1 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00
Kuldīga € 1 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00
Cēsis € 1 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00
Valmiera € 1 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00
Virtuālā pieccīņa € 1 400,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00
Veicināšanas balvām € 1 600,00
KOPĀ € € 10 000,00

Dalībnieki, kas atraktīvi būs noformējuši savu komandu vai pozitīvi izcelsies, saņems veicināšanas balvas no spēles atbalstītājiem.

Pasākuma organizatori, iepriekš informējot dalībniekus, patur tiesības mainīt balvu fonda sadalījumu. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piešķirt arī papildu balvas un simpātiju balvas par īpaši labu komandas/individuālo dalībnieku sniegumu.

Balvas tiks pasniegtas katra posma noslēgumā, detalizēta informācija par balvām būs pieejama nedēļu pirms konkrētā posma norises.

Par pasākuma organizētājiem

Spēli organizē Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Spēles tehnisko nodrošinājumu, komunikācijas kampaņu un mājaslapas uzraudzību nodrošina pilna servisa pasākumu aģentūra SIA “Pareizā ķīmija”.

“Facebook” lietotne un mājaslapa www.eiropas5cina.lv

ES mājas sociālā tīkla Facebook izveidotajā sadaļā “EIROPAS PIECCĪŅA” un mājaslapā www.eiropas5cina.lv dalībnieki un citi interesenti varēs uzzināt jaunāko informāciju par spēles EIROPAS PIECCĪŅA norisi. Tiks publicēti sacensību posmu rezultāti, punktu kopvērtējums un dalībnieku reitingi, jaunumi no pasākumiem, pasākumu foto un video materiāli, kā arī informācija par nākamajiem spēles posmiem.

Grafiks

VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA EIROPAS PIECCĪŅA
Sākums Noslēgums Tēma Atbilstošais pilsētas posms
18.maijs 27.maijs “Drošība” (Drošība un cīņa pret terorismu) 27.maijs, Jelgava
10.jūnijs
plkst. 12:00
16.jūnijs
plkst. 17:00
“Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā” (ES iekšējais tirgus) 8.jūlijs, Jēkabpils
17.jūnijs
plkst. 12:00
26.jūnijs
plkst. 12:00
“Digitālais gadsimts” (Digitālā programma Eiropai) 15.jūlijs, Kuldīga
26.jūnijs
plkst. 13:00
30.jūnijs
plkst. 17:00
“Eiropa uzlādē” (Enerģētikas savienība) 22.jūlijs, Cēsis
1.jūlijs
plkst. 12:00
7.jūlijs
plkst. 17:00
“Atvērtā Eiropa” (Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas) 29.jūlijs, Valmiera

Kontaktinformācija

E-pasts: info@eiropas5cina.lv