Virtuālā pieccīņa

Papildu iespēja – piedalīties spēlē VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA, kas dos iespēju sagatavoties pilsētu posmiem, neizejot no mājas, un laimēt vērtīgas balvas.

Arī VIRTUĀLĀ PIECCĪŅA tiks izspēlēta piecos posmos.

Visi posmi ir noslēgušies!

Reģistrēšanās

Lai piedalītos, ir jāreģistrējas spēlei. Šī spēle ir individuāla, tiem dalībniekiem, kas EIROPAS PIECCĪŅĀ startē komandā, VRTUĀLAJĀ PIECCĪŅĀ ir jāreģistrējas katram atsevišķi vienotajā reģistrēšanās sistēmā www.eiropas5cina.lv.

Katra jautājuma atbildei tiks atvēlēts ierobežots laiks 120 sekundes. Tiks vērtēta atbilžu pareizība, neatkarīgi no tā vai atbilde sniegta dažu sekunžu vai 120 sekunžu laikā. Atbildes ātrums šoreiz netiks ņemts vērā jo to var ietekmēt katra dalībnieka ierīces interneta ātrums.

Pēc katra posma izlozes kārtībā tiks noteikti 5 laimīgie dalībnieki, kas saņems balvas 20EUR vērtībā.

Dalībnieki, kas vismaz trīs posmos būs atbildējuši pareizi uz visiem dotajiem jautājumiem, piedalīsies izlozē par trim galvenajām balvām.

Spēles posmi

VIRTUĀLĀS PIECCĪŅAS tēmas tiks pakārtotas EIROPAS PIECCĪŅAS posmu tēmām:

1. posms “Drošība” (Drošība un cīņa pret terorismu)
2. posms “Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā” (ES iekšējais tirgus)
3. posms “Digitālais gadsimts” (Digitālā programma Eiropai)
4. posms “Eiropa uzlādē” (Enerģētikas savienība)
5. posms “Atvērtā Eiropa” (Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas)
Balvas

Pēc attiecīgā posma noslēguma, izlozes kārtībā tiks noteikti 5 laimīgie dalībnieki un katrs saņems balvu 20€ vērtībā.

Noslēgumā tiks izlozētas 3 galvenās balvas: katra 300€ vērtībā